ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃទី១​០ដ​ល់ថ្ងៃទី២៥ខែ​កុម្ភ:​ឆ្នាំ២០២១​ចំនួនអ្នក​ដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់​វ៉ាក់សាំងកូវីដ-​១៩​​(Si​Nopharm Beijing I​Nstitut​E Of Biological Products)

ក្រសួងសុខាភិបាលនៅយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១សូមជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជន ដូចខាងក្រោមនេះ៖
Ministry of Health (MoH) would like to inform the public as the following:
ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ ៖
(Number of people voluntary for Covid-19 vaccination (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) from 10 – 25 February 2021):
១. សរុបអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦០៤៥នាក់ (ស្រី ៥៥៩៩នាក់) ។
(Number of voluntaries came for vaccination from 10 – 25 February 2021: 16045 persons (Female: 5599)
២. អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច៖ ១៣១០១នាក់ (ស្រី ៤០៧៦នាក់)។
(Number of people vaccinated: 13101 persons (Female: 4076)
៣. អ្នកដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់៖ ២៩៤៤នាក់ (ស្រី ១៥២៣នាក់)។
(Number of people not allow for vaccination due to health-related problems: 2944 persons (Female: 1523)។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់អោយដឹងពី លោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
H.E. Dr. Or Vandine Secretary of State and Spokesperson of MoH of Cambodia៕

pda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *